Проектът „Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще“, се осъществяват с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.
АНТОН НОВАК
Антонин е дете в многолюдно семейство с 12 деца. Роден е на 7 декември 1860 г., в тогавашното село Винорж, Австро-унгарска империя (днес квартал на Прага, Чехия), в семейството на Ян и Людмила Новак.По поръчка на градската управа на Варна създава проект и започва осъществяването на един от най-големите градски паркове в България. Взима присърце възложената му задача, мястото бързо е почистено и картографирано.Засадени за първите редки растения.Новак не само създава Морската градина на Варна – той проектира всички градини в града: градинката между двете сгради на театъра (тогава наречена Градска градина), парковете на Музея „Владислав Варненчик“ и на Девическата гимназия (днес Регионален исторически музей), озеленяването край църквите и по улиците на града.Новак създава и парка при Аспаруховия вал, парка при църквата „Света Петка“, градините на Катедралния храм „Успение Богородично“, парка при църквата „Свети Николай“, парка при Арменското училище. 

 

Археологически музей Варна

Музеен навигатор За музея Началото на Варненския археологически музей О...

Дворец Евксиноград

Само на 8 километра северно от Варна, край брега на морето, се намира първа...

Римски терми

Римските терми във Варна са едни от най-запазените архитектурни паметници о...
Проект BG14MFOP001-4.053-0007
„ВДЪХНОВЯВАЩО МИНАЛО ЗА ДИГИТАЛНО БЪДЕЩЕ“
финансиран по
АДБФП №МДР-ИП-01-149/14.12.2022 г.
по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

Уеб сайта е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство, чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на земеделието.